MSCI 指數

MSCI 中國A股指數

指數月報
MSCI中國A指數,主要布局在上海和深圳上市的大型和中型的中國股票。

回指數列表
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-01-15 2652.743 -13.331 -0.50% -1.74% 9.98% 4.41%
2021-01-14 2666.074 -52.553 -1.93% -1.42% 11.03% 4.94%
2021-01-13 2718.627 -17.217 -0.63% 1.84% 13.66% 7.01%
2021-01-12 2735.844 74.785 2.81% 3.17% 15.62% 7.69%
2021-01-11 2661.059 -38.567 -1.43% 2.42% 12.46% 4.74%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2021-01-08 2699.626 -4.724 -0.17% 6.26% 12.89% 6.26%
2021-01-07 2704.35 34.733 1.30% 6.45% 11.57% 6.45%
2021-01-06 2669.617 17.941 0.68% 7.25% 10.16% 5.08%
2021-01-05 2651.676 53.56 2.06% 8.54% 8.77% 4.37%
2021-01-04 2598.116 57.539 2.26% 5.98% 6.57% 2.26%

基金績效 TOP 30

中國股市

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 838.91 29.90 3.70% 7.12% 15.39% 12.21%
2 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 697.42 24.84 3.69% 7.09% 15.28% 12.13%
3 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 635.43 22.62 3.69% 7.08% 15.23% 12.10%
4 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 593.85 21.13 3.69% 7.07% 15.18% 12.07%
5 貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 25.00 0.76 3.14% 6.20% 15.69% 10.86%
6 貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 25.60 0.79 3.18% 6.18% 15.84% 10.97%
7 貝萊德中國基金 A2 31.22 0.95 3.14% 6.15% 16.06% 11.02%
8 貝萊德中國基金 A2 港幣 31.68 0.96 3.12% 6.13% 16.04% 11.00%
9 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 4773.89 121.97 2.62% 5.91% 12.59% 10.42%
10 安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 98.20 2.51 2.62% 5.90% 12.50% 10.36%
11 施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積 131.23 4.17 3.28% 5.88% 16.94% 13.44%
12 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 107.75 3.42 3.28% 5.87% 16.84% 13.39%
13 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 116.13 3.68 3.27% 5.87% 16.89% 13.41%
14 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 300.83 6.20 2.10% 5.83% 14.57% 12.35%
15 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 54.02 1.11 2.10% 5.80% 14.50% 12.28%
16 歐義銳榮中國股票基金 R 169.17 4.34 2.63% 5.73% 13.13% 10.20%
17 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-… 17.59 0.35 2.03% 5.71% 12.68% 9.25%
18 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 343.87 4.66 1.37% 5.43% 13.35% 10.42%
19 歐義銳榮中國股票基金 R2 205.77 4.91 2.44% 5.25% 12.14% 9.03%
20 利安資金中國增長基金(新元) 3.25 0.05 1.56% 5.18% 13.64% 12.07%
21 利安資金中國增長基金(美元) 2.45 0.04 1.66% 5.15% 14.49% 11.87%
22 先機中國基金C2類累積股(美元) 19.85 0.38 1.95% 4.97% 13.82% 8.89%
23 先機中國基金A類累積(美元) 82.23 1.55 1.92% 4.97% 13.89% 8.94%
24 先機中國基金B類累積(美元) 38.87 0.73 1.91% 4.94% 13.79% 8.88%
25 先機中國基金C類累積(美元) 35.31 0.66 1.90% 4.93% 13.76% 8.85%
26 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 71.22 0.79 1.12% 3.89% 12.07% 7.93%
27 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 673.27 7.40 1.11% 3.88% 12.14% 7.97%
28 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 552.03 6.05 1.11% 3.86% 12.05% 7.90%
29 施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 210.19 2.32 1.12% 3.86% 12.01% 7.93%
30 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 507.42 5.75 1.15% 3.72% 12.62% 9.11%
本網站之內容及本網站提供之連結的第三人網站之資訊皆僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。 若您發現網站有錯誤的數據或訊息, 或對網站的功能有任何建議, 請聯繫:gmacro168@gmail.com