MSCI 指數

MSCI 新興市場指數


回指數列表
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-07-02 1023.476 22.401 2.24% 1.89% 5.79% -8.18%
2020-07-01 1001.075 5.977 0.60% -0.96% 5.21% -10.19%
2020-06-30 995.098 1.141 0.11% -1.92% 6.96% -10.73%
2020-06-29 993.957 -4.939 -0.49% -0.62% 6.84% -10.83%
2020-06-26 998.896 -5.547 -0.55% -0.25% 7.71% -10.39%
日期 指數 漲跌 漲跌比 報酬率
(週)
報酬率
(月)
報酬率
(今年)
2020-06-25 1004.443 -6.35 -0.63% 0.93% 8.39% -9.89%
2020-06-24 1010.793 -3.828 -0.38% 1.63% 10.90% -9.32%
2020-06-23 1014.621 14.43 1.44% 2.50% 12.08% -8.97%
2020-06-22 1000.191 -1.166 -0.12% 3.51% 10.49% -10.27%
2020-06-19 1001.357 6.18 0.62% 1.45% 7.50% -10.16%

基金績效 TOP 30

新興市場股

排名 名稱 淨值 漲跌 漲跌比 報酬率(週) 報酬率(月) 報酬率(今年)
1 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 40.41 1.12 2.85% 3.51% 7.44% -6.63%
2 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 30.65 0.85 2.85% 3.48% 7.36% -7.09%
3 普信全球新興市場股票型基金Q(美元) 13.41 0.37 2.84% 3.47% 7.45% -6.68%
4 富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元) 18.91 0.43 2.33% 3.45% 7.75% -7.62%
5 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) 691.53 -0.13 -0.02% 3.19% 6.09% 9.34%
6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 9.61 0.15 1.59% 2.89% 7.86% -11.18%
7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A… 10.04 0.15 1.52% 2.87% 7.84% -11.23%
8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A… 12.77 0.21 1.67% 2.74% 7.22% -11.50%
9 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 15.06 0.36 2.45% 2.73% 5.61% -10.83%
10 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 108.72 2.90 2.74% 2.72% 5.69% -11.52%
11 摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(… 71.96 1.92 2.74% 2.71% 5.27% -13.72%
12 貝萊德新興市場基金 A2 38.76 0.98 2.59% 2.70% 6.51% -3.99%
13 摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計) 294.44 7.33 2.55% 2.69% 6.22% -9.04%
14 貝萊德新興市場基金 C2 美元 29.91 0.75 2.57% 2.68% 6.40% -4.59%
15 聯博-新興市場成長基金S級別美元 62.70 1.09 1.77% 2.67% 8.31% -0.18%
16 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 6.91 0.16 2.37% 2.67% 5.50% -7.50%
17 聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險 21.02 0.36 1.74% 2.64% 8.07% -4.37%
18 聯博-新興市場成長基金S1股 55.07 0.94 1.74% 2.63% 8.21% -0.65%
19 聯博-新興市場成長基金I股 53.04 0.91 1.75% 2.63% 8.20% -0.77%
20 聯博-新興市場成長基金A股 44.01 0.76 1.76% 2.61% 8.13% -1.17%
21 聯博-新興市場成長基金B股 33.59 0.57 1.73% 2.60% 8.04% -1.67%
22 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 14.37 0.32 2.28% 2.57% 6.52% -7.59%
23 先機全球新興市場基金A類累積(美元) 12.42 0.32 2.64% 2.56% 8.38% -9.87%
24 聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 19.62 0.33 1.71% 2.56% 7.92% -4.80%
25 摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) 30.67 0.72 2.40% 2.51% 8.87% -1.95%
26 摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf… 15.15 0.32 2.16% 2.50% 6.69% -9.23%
27 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 12.11 0.29 2.45% 2.45% 5.30% -12.50%
28 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 67.43 1.38 2.09% 2.40% 8.08% -8.96%
29 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元 19.18 0.39 2.08% 2.40% 8.24% -8.14%
30 聯博- 新興市場成長基金ED月配級別美元 12.57 0.21 1.70% 2.36% 7.80% -3.16%
本網站之內容及本網站提供之連結的第三人網站之資訊皆僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。 若您發現網站有錯誤的數據或訊息, 或對網站的功能有任何建議, 請聯繫:gmacro168@gmail.com